FT Poděbrady a FT Cheb 2023

9. 2. 2023

Do kalendáře akcí byly přidány termíny farmářských trhů v Poděbradech a v Chebu. Trhy v Poděbradech se budou pořádat dle tradičních zvyklostí každý pátek (vyjma státních svátků). U trhů v Chebu jsme se rozhodli snížit frekvenci konání. Trhy již nebudou každý týden, ale pouze 1x za 14 dní (vždy středy v liché týdny).

Termíny ostatních farmářských trhů zveřejníme v nejbližších dnech.