Přihlašování na Zámecké slavnosti na Kynžvartu 2021

5. 5. 2021

Zahajujeme přihlašování na Zámecké slavnosti na zámku Kynžvart 2021, které se uskuteční v sobotu 12. 6. 2021.

K přijatým přihláškám se vyjádříme cca do týdne. Poplatky se hradí jako obvykle předem na bankovní účet. V případě zrušení akce z důvodu vládních opatření se zavazujeme vrátit uhrazené poplatky v plné výši zpět.