Uvolňování opatření - komentář 1

16. 4. 2020

Vážení prodejci,

dovolujeme si vydat podrobnější komentář k uvolňování vládních opatření proti šíření nemoci COVID-19.

Vláda v předchozích dnech rozhodla, že od 20. 4. 2020 se povolují mimo jiné i „farmářské trhy a tržiště, další venkovní trhy a tržiště“. Kromě farmářských trhů se tedy povolují i další typy trhů – např. trhy všeobecné, řemeslné či bleší. Tento výklad máme potvrzený přímo od Ministerstva průmyslu a obchodu. V návaznosti na rozhodnutí vlády tedy obnovujeme provoz všech námi organizovaných farmářských trhů, a to v nejbližších možných termínech:

  • Dvůr Králové nad Labem (včetně všeobecných trhů) – středa 22. 4. 2020,
  • Poděbrady – pátek 24. 4. 2020,
  • Mariánské Lázně – sobota 25. 4. 2020,
  • Františkovy Lázně – neděle 3. 5. 2020.


Termíny obnovení provozu všeobecných trhů zveřejníme začátkem příštího týdne. Obnovení provozu předpokládáme až na měsíc květen.

Obdrželi jsme mnoho dotazů, zda bude na farmářských trzích umožněn prodej doplňkového řemeslného sortimentu. Z Ministerstva průmyslu a obchodu máme potvrzeno, že i tento sortiment bude povoleno na trzích prodávat! Je však nutné brát v potaz, že farmářské trhy jsou primárně zaměřeny na prodej živočišných a rostlinných produktů. Prodej doplňkového sortimentu budeme nuceni regulovat na únosnou mez.

Na trzích budeme my jakožto pořadatelé a Vy jakožto prodejci povinni dodržovat pravidla navržená Ministerstvem zdravotnictví:

  • Zajistit odstupy mezi stánky, stolky neb jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
  • aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m,
  • umístit dezinfekční prostředky u každého prodejního místa,
  • povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (pracovník prodejních míst i zákazník),
  • zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
  • prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě.

Po konzultaci s hygieniky zakazujeme prodej občerstvení. Dále požadujeme, aby měli všichni prodejci omyvatelný pult, který budou pravidelně dezinfikovat. Kromě toho požadujeme, aby všechny stánky, ve kterých se budou prodávat nebalené produkty (pečivo, uzeniny apod.), byly kryty plexisklem nebo alespoň potravinářskou fólií. Doporučujeme, abyste nosili speciální pratelný úbor. Doporučujeme, abyste si zřídili terminál pro bezkontaktní platbu kartou. Prosíme Vás, abyste se zbožím zacházeli zodpovědně, tak abyste snížilo riziko kontaminace na absolutní minimum. Při plnění hygienických požadavků Vám budeme plně nápomocni. V případě nedbalého porušení pravidel Vám nicméně hrozí okamžité vyloučení z trhu.

Naše firma zajistila dostatečné množství dezinfekce, rozprašovačů a jednorázových ochranných rukavic. Pokud máte těchto prostředků nedostatek, můžete si je od nás zakoupit nebo zapůjčit. Dezinfekce a jednorázové rukavice budou zdarma k dispozici na speciálním místě pro všechny zákazníky.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Těšíme se na shledání!

Radek Aleš ml.
jednatel Trhy Aleš, spol. s r.o.